آموزش آنلاین شطرنج

آموزش آنلاین شطرنج ، بازی شطرنج از یک صفحه ی مربع شکل برخوردار است که خانه های این صفحه 8 در 8 هستند. صفحه ی بازی شطرنج یکی در میان سیاه و سفید می باشد.

ستون های عمودی موجود در صفحه شطرنج که روبروی شطرنج بازان قرار دارد با حروف الفبا و ردیف های افقی داخل صفحه شطرنج با عدد هایی از 1 تا 8 را نمایش می دهد.
مهره های 16 عددی سفید در 16 خانه ی دو ردیف اول می باشد و 16 مهره ی سیاه نیز داخل 16 خانه در دو ردیف هفت و هشت قرار دارد. صفحه ی بازی شطرنج باید به گونه ای قرار بگیرد که خانه ی اول موجود در صفحه در سمت راست هر دو بازیکنی که قرار می گیرد، سفید باشد.
در شطرنج به مهره ی پیاده سرباز گفته می شود.
مهره ی اسب مدرن N و کلاسیک c
مهره ی فیل، مدرن B و کلاسیک F
مهره ی رخ و یا قلعه، مدرن Q و کلاسیک D
مهره شاه، مدرن K و کلاسیک R
در بازی شطرنج فردی برنده است که بتواند شاه بازی حریف را کیش نماید و به خطر بیندازد این کار باید به شکلی صورت بپذیرد که حریف نتواند کیش را برطرف کند.
ضعیف ترین مهره در بازی شطرنج مهره ی پیاده و یا همان سرباز می باشد. هر دو بازیکن 8 عدد مهره ی سرباز دارند. این مهره ها در ردیف یکی مانده به آخر قرار می گیرند. مهره ی سرباز تنها در حرکت اول خود می تواند دو خانه حرکت کند که سبب قرارگیری سرباز سیاه و سفید در کنار یکدیگر می گردد. مهره سرباز تنها توانایی بیرون نمودن مهره ی سرباز حریف را دارد و باید عقب تر از خانه ی حریف قرار بگیرد.
اگر که به بازی شطرنج علاقه دارید و به دنبال آموزش آنلاین شطرنج هستید هر زمان که بخواهید می توانید آموزش ببینید. با آموزش آنلاین شطرنج می توانید از وقت خود صرفه جویی نمایید.